Serveis de Signatura VIDSigner

  • Signatura biomètrica

  • Signatura remota

  • Signatura centralitzada

  • Signatura segell / stamper

Identitat digital descentralitzada VIDChain

VIDchain és un servei descentralitzat de self-sovereign identity (SSI) basat en Blockchain per proporcionar a les persones el control de la seva identitat i facilitar l’accés segur de l’usuari als serveis en línia.

Automatització de processos

G2L és una plataforma no code que ens permet automatitzar processos i crear aplicacions mòbils sense programar.

CIO/CTO com a servei

Directors i tècnics professionals amb amplia experiència en el món tecnològic en mode servei.

Auditories i Plans estratègics

El nostre objectiu és facilitar-vos una eina de control i avaluació amb un full de ruta amb objectius que cal assolir.

Oficines tècniques

Dimensionades a les necessitats específiques de cada client per poder donar el millor servei ajustat al millor cost.