Canals de Signatura

VIDSIGNER BIO

La signatura electrònica manuscrita (VIDsigner BIO) és aquella que es realitza en un context presencial en què l’empresa comparteix amb el signant el dispositiu sobre el qual pot llegir i fer la signatura.

VIDSIGNER REMOTE

VIDsigner Remote us permet enviar documents que requereixin una signatura a qualsevol persona que tingui un PC, una tauleta o un smartphone, sense necessitat d’instal·lació ni coneixements previs.

SIGNATURA CENTRALITZADA

La signatura centralitzada està dissenyada especialment per als usuaris interns de l’empresa que necessiten signar des de qualsevol dispositiu un gran nombre de documents mitjançant un certificat digital. Aquesta signatura garanteix la custòdia segura de les claus criptogràfiques als servidors HSM i generar firmes qualificades a través d’un proveïdor de serveis de confiança qualificat europeu.

VIDSIGNER STAMP

En determinats processos no assistits, com l’emissió de factures electròniques o el segellat d’organismes administratius, calen firmes automàtiques sense necessitat d’intervenció de l’usuari. VIDsigner Stamper és compatible amb els certificats de segell d’empresa o d’administració pública emesos pels principals prestadors de serveis de certificació, i és combinable i compatible amb totes les altres formes de signatura.

Més informació

Descubreix eDelivery

El servei VIDsigner E-Delivery és l’alternativa digital al burofax i al correu postal certificat, que permet una major agilitat i seguretat amb menys costos. Des del punt de vista legal, ofereix la garantia en cas de litigi que el destinatari ha rebut una notificació electrònica. El report d’evidències que certifica que l’arxiu ha estat lliurat recull tota la informació necessària per corroborar que el destinatari ha rebut l’email, l’origen i la data d’enviament, així com les accions que ha realitzat. VIDsigner actua com un proveïdor de serveis de confiança en compliment amb el Reglament Europeu núm. 910/2014 sobre identificació electrònica (eIDAS).

Més informació

Els nostres punts forts

Seguretat

Complim amb els estàndards europeus ISO 9001 i ISO 27001 per a sistemes de gestió de la qualitat i el maneig de dades confidencials. Gràcies a això podem garantir plenament l’execució correcta dels nostres processos de signatura.

Robustesa jurídica

Les lleis i regulacions varien, però les firmes electròniques de VIDsigner estan dissenyades per complir amb les lleis de signatura electrònica més exigents a tot el món, des del Reglament (UE) 910/2014 (EIDAS) fins a les lleis ESIGN i UETA dels Estats Units.

Evidències

Ens assegurem que cada procés de signatura reuneixi la màxima quantitat de proves possibles en tot moment: des de la informació biomètrica durant el procés de signatura electrònica en una tauleta (velocitat, inclinació, pressió, etc.) fins al doble factor d’autenticació, IP, certificats d’un sol ús i més, a la signatura digital amb un telèfon intel·ligent.

Característiques principals

 • Model de servei (TSP) – Responsabilitat
 • Màxima robustesa jurídica

 • Compliance EIDAS (910/2014) / eSIGN – UETA Acts
 • Garantia que el que veus és el que signes
 • Fàcil integració via API Rest
 • Biometria basada en estàndards ISO
 • Certificats digitals emesos per proveïdors qualificats, entre altres, ValidatedID
 • Eina forensic d’anàlisi de signatures
 • Alts nivells de disponibilitat SLA (superior al 99.95%)
 • Claus de xifrat protegides notarialment
 • Long Term Validation (PAdES)

Sàpigues que…

Si vols saber una mica més de nosaltres, et donem algunes dades quantitatives interessants

+40

processos d’auditoria i plans estratègics elaborats

+15

Oficines de projecte

+500

Clients actius

+70M€

de finançament obtingut per als nostres clients

Blog Insights

Business Insights

Curabitur ac leo nunc estibul et mauris vel ante finibus maximus nec ut leo. Integer consectetur luctus quisque.

Read the blog